(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.cat

INSTAQUATRE, S.L. ha aconseguit la certificació ISO 9001

instaquatre

INSTAQUATRE, S.L. ha aconseguit la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat, segons ISO 9001: 2008. L’abast de la certificació inclou el muntatge d’instal·lacions elèctriques de BT, d’aigua, de gas, de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, així com instal·lacions de sistemes de protecció contra incendis i de dipòsits petrolífers per a ús propi, infraestructura comuna de telecomunicacions , aparells a pressió i instal·lacions de fred.

Gràcies al treball, esforç i compromís de tots els integrants de INSTAQUATRE, S.L. el projecte ha estat un èxit. Després de l’exhaustiva auditoria externa per part de Bureau, s’ha donat conformitat a la certificació ISO 9001, reafirmant el compromís amb els serveis prestats.

Tot això ens encoratja a seguir acompanyant les empreses en el llarg camí de la competitivitat, la qualitat i l’excel·lència.

Felicitats a tots els integrants de INSTAQUATRE, S.l. per part de l’equip de MOLINS DE Q.

Acord amb l’assessoria DC | De Cara de Vilafranca del Pened

Assessoria DC De Cara

“Les empreses DC | De Cara i  el Grup MdQ (Isoràpida, Isofàcil i Molins de Q) han arribat a un acord de col·laboració que ha de beneficiar, de forma mútua, als clients d’ambdues entitats.

Des de l’empresa  DC | De Cara s’ofereix un ampli assessorament en els àmbits d’assessoria jurídica, laboral, gestor administratiu i ajuda a emprenedors.

Des del Grup MdQ s’ofereix assessorament i gestió en implantació de normes ISO i optimització i gestió de processos en costos, producció i recursos humans.

Entenem que en els temps actuals, les sinergies empresarials són necessàries per tal d’aconseguir una millora de les empreses i DC | De Cara i MdQ volen oferir el més ampli ventall de serveis als seus clients”

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, OHSAS 18001

certificacio, certificacion, prevencio, riscos, prevencion, riesgos, OHSAS, 18001, implantacio, implantacion, consultoria, molinsdeq, 2

Des que es va aprovar la llei de prevenció de riscos laborals, 31/1995, la seva gestió, implantació i desenvolupament ha estat un cúmul de despropòsits i ineficàcies.

Si un revisa  la llei podrà comprovar la dificultat del seu compliment. A aquesta dificultat se li afegeix la visió que se’n té; que és un cost, només un cost directe. Qualsevol acció es considera una forma poc subtil de tirar els diners. Perquè necessitem prevenir un accident, si mai hi ha hagut un accident? Perquè hem de protegir aquesta premsa per evitar que qualsevol posi els dits on no toca? Si només fa falta que un vagi amb compte i ja està. La perversió és d’una magnitud realment alarmant, a més, l’ésser humà sembla només capaç de racionalitzar els costos directes, el benefici immediat. És clar que la correcta gestió, genera beneficis a llarg termini, com a molt a mitjà, però gairebé mai a curt. Aquí radica el problema, invertir en alguna cosa, que no dóna un benefici immediat, almenys aparentment.

(més…)

Causa arrel i millora continua. ISO 9001:2008.

Diagrama, Ishikawa, millora, mejora, continua, consultoria, molinsdeq

Sovint atribuïm l’origen d’un problema molt a la lleugera. S’atura una línia de producció?, és clar,  la gent està despistada, una màquina s’ha espatllat, per descomptat treballa 24 hores. La causa arrel és una mica més complexa  i normalment queda amagada darrere d’un gran nombre de problemes, queda enmig d’una boira, en la qual s’ha de buscar.

Com a éssers humans, tenim tendència a simplificar les coses, si alguna cosa es trenca és que un pocatraça ho ha trencat. La recerca sistemàtica de l’origen d’un problema ens serveix per millorar (millora continua), per eliminar la causa arrel, en definitiva per poder millorar la satisfacció del nostre client, l’objectiu principal.

(més…)

DIRECCIÓ D’EQUIPS

gestio, gestion, empresa, millora, mejora, gestion, equipos, gestio, equips, consultoria, molinsdeq

Darrere del concepte direcció d’equips hi ha moltes teories, estratègies i raonaments diversos, més o menys elaborats, més o menys complexes. Molts cops la simple lògica, pot aportar-nos algunes eines molt potents per poder aconseguir l’èxit. Destaquem alguns punts importants:

  • Presa de decisions. Davant un problema, s’han de prendre decisions fermes, inequívoques i ràpides. Altra cosa és que després sigui necessari canviar-les, perquè no han estat correctes. Si encertem almenys en un 60%, ja ha valgut la pena prendre aquesta decisió. La presa de decisions és fonamental, ja que, la persona responsable de dirigir un equip té la responsabilitat de decidir. Això és una activitat important i delicada però que s’ha de dur a terme sigui com sigui. En resum, s’ha de decidir, no dubtar. Només el que pren decisions, guanya

(més…)

LA IMPORTÀNCIA D’ADAPTAR-SE A LA LOPD, PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

proteccio, dades, proteccion, datos, lopd, adaptacion, adaptacio, consultoria, molinsdeqL’adaptació de la nostra empresa a la normativa continguda en la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el seu posterior manteniment en el temps, és important per dos motius:

Principalment, per la imatge que transmetem de la nostra pròpia empresa als clients i a tercers.

Per la tranquil·litat d’estar protegits enfront d’eventuals sancions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les quals oscil·len entre els 600 i els 600.000 euros.

Tenint en compte que la sanció mínima és de 600 euros, qualsevol pot veure’s temptat d’assumir-ne el risc i pagar la multa, en cas de ser penalitzat. No obstant això, cal tenir en compte que la sanció no només implica pagar una multa, sinó també l’obligació d’adaptar la nostra empresa, en endavant, a la normativa continguda en la LOPD, amb les despeses que això comporta. A més, la reiteració d’infraccions en el temps (encara que siguin de la mateixa entitat) comporta que l’import de la seva sanció es vegi augmentat per reincidència.

(més…)