(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.cat

certificacio, certificacion, prevencio, riscos, prevencion, riesgos, OHSAS 18001, implantacio, implantacion, consultoria, molinsdeq

És molt important tota la informació sobre les modalitats de gestió de la prevenció a l’empresa segons la llei 31/95 i RD 39/1997.

Per una empresa fins a 6 treballadors, l’empresari pot assumir la responsabilitat si té la formació adequada. La part de vigilància de la salut evidentment l’ha de contractar.

Per una empresa de més de 6 i menys de 500 treballadors (o 250 si té riscos importants, les empreses incloses en aquest supòsit venen especificades en l’annex I del RD 39/1997). Hi ha diverses opcions:

1. Designar treballadors que han de tenir formació adequada. Com a mínim un ha de ser tècnic superior en les tres especialitats (menys vigilància de la salut que s’ha de contractar). La llei no ho especifica clarament, però ha de ser així ja que els tècnics superiors són els únics habilitats per donar formació i fer les avaluacions i planificacions preventives. Abans hi havia tècnics intermedis però ara ja no, (i tot plegat ha quedat una mica indefinit). És important de recordar que han de ser treballadors de l’empresa, no un tècnic que vagi a fer hores. En aquests supòsits és obligatori fer auditories per algú qualificat per fer-ho. Les empreses que s’hi dediquen comenten que només ells poden fer això, quant en realitat no és veritat ja que un tècnic superior que hagi superat un curs d’auditoria i hi estigui habilitat, i acreditat com a tal, pot fer-ho.

2. Contractar un SPA (Servei de Prevenció) Com es comenta no és garantia de res, ja que l’empresa hauria de tenir algú amb uns mínims de coneixement. En aquests casos es recomana un tècnic de nivell bàsic. La responsabilitat és de l’empresa com sempre, però no és necessari l’auditoria.

3. SPP (Servei de Prevenció Propi) només té sentit en empreses amb molts treballadors ja que és una inversió important. Els treballadors han de ser exclusius en fer això. També és necessari l’auditoria.

Pel tema dels treballadors designats es pot consultar els Art 30 i 35 de la llei 31/95 i els articles 12 i 13 del RD 39/1997.

Per empreses de menys de 50 treballadors hi ha d’haver delegats de prevenció que en aquest cas serà el mateix delegat de personal. També s’ha de dir que això és qüestió dels treballadors si ho volen, ja que són ells qui haurien d’organitzar les eleccions per elegir delegats.

Com a recomanació final: El tema OHSAS 18001:2007 permet poder tenir la modalitat indicada com a 1) amb garanties. Això sempre que es tinguin els treballadors adequats segons el que s’explica. L’auditoria reglamentària es podria negociar perquè es fes junt amb la de l’OHSAS i així reduïr costos.

Més endavant, Molins de Q pot oferir auditories reglamentàries ja que com es comenta, no hi ha exclusivitat sinó que és mercat lliure, i per tant Molins de Q pot oferir-lo com un servei addicional. La forma més fàcil és el SPA ja que s’estalvia una auditoria i formació a nivell superior dels tècnics.

Per últim, cal saber que els treballadors que treballen com a treballadors designats tenen garanties per llei que cal saber (articles especificats de la llei 31/95).