(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.cat

certificacio, certificacion, prevencio, riscos, prevencion, riesgos, OHSAS, 18001, implantacio, implantacion, consultoria, molinsdeq, 2

Des que es va aprovar la llei de prevenció de riscos laborals, 31/1995, la seva gestió, implantació i desenvolupament ha estat un cúmul de despropòsits i ineficàcies.

Si un revisa  la llei podrà comprovar la dificultat del seu compliment. A aquesta dificultat se li afegeix la visió que se’n té; que és un cost, només un cost directe. Qualsevol acció es considera una forma poc subtil de tirar els diners. Perquè necessitem prevenir un accident, si mai hi ha hagut un accident? Perquè hem de protegir aquesta premsa per evitar que qualsevol posi els dits on no toca? Si només fa falta que un vagi amb compte i ja està. La perversió és d’una magnitud realment alarmant, a més, l’ésser humà sembla només capaç de racionalitzar els costos directes, el benefici immediat. És clar que la correcta gestió, genera beneficis a llarg termini, com a molt a mitjà, però gairebé mai a curt. Aquí radica el problema, invertir en alguna cosa, que no dóna un benefici immediat, almenys aparentment.

La gestió que es duu a terme ara mateix és una veritable generadora de malbaratament. Estem malbaratant temps i diners a gestionar la prevenció. Malbaratem, perquè la gran majoria d’empreses contracten un servei de prevenció aliè, amb el cost que suposa, al qual no se li fa cap cas, invertim temps per res.

Què suposa aquesta forma d’actuar?

  • Incompliment de la llei, amb les consegüents multes per part d’inspecció de treball.
  • Desmotivació del treballador. Se sent que no val gens, que la seva salut i seguretat li importa un poc  a l’empresa.
  • Desinformació, a l’empresari i als treballadors.
  • La gestió de la prevenció és fantasma, se li paga a algú, perquè faci coses i quedem tranquils, ja que, ens donen uns papers molt bonics on posa pla de prevenció, avaluació de riscos i mesures preventives.
  • Si tenim la mala sort de tenir un accident, el cost per a l’empresa és elevat, a nivell moral, ètic i econòmic. Només aquest punt ja justifica una gestió correcta.

Tot això no només pot atribuir-se a la cultura empresarial, a l’empresari, sinó també a una llei realment difícil de complir. La pèrdua de diners, temps, motivació, clima laboral, per només comentar alguns punts que són malbaratament pur. Algú ha pensat en una gestió eficaç?

Des de Molins de Q proposem la implantació d’un sistema de gestió basat en OHSAS 18001. Una implantació eficaç i un seguiment acurat garanteixen el compliment de la llei de prevenció de riscos laborals, 31/1995.

Autor: Marc Miró

http://piensaenlean.blogspot.com