(34) 618 432 183 comercial@molinsdeq.cat

SERVIGESTION STAC, S.L.U. ha aconseguit la certificació del sistema de gestió integrat, segons la norma ISO 14001:2015, superant amb èxit  l’auditoria realitzada amb l’abast de intermediació entre l’usuari que demanda un taxi i el taxista. .

Gràcies al compromís de tots els integrants del SERVIGESTION STAC, S.L.U. i amb l’estreta col·laboració MOLINS DE Q,  s’ha aconseguit l’objectiu de la certificació.

Aquest èxit de SERVIGESTION STAC, S.L.U. reflecteix el gran esforç realitzat i confirma la cultura d’empresa, fonamentada en la satisfacció del client i  l’excel·lència en el servei.

MOLINS DE Q felicita a tots els integrants de SERVIGESTION STAC, S.L.U. pel gran treball realitzat.